Su'mai! - Mae'r wefan wrthi'n cael ei diweddaru o'r hen steil ac arddull...efallai bod rhai gwybodaeth ar goll, mi fydd hi'n barod cyn dim.

Cell Conwy
 

Cell Conwy


Cell Conwy yw rhanbarth Cymdeithas yr iaith Gymraeg sy'n ymgyrchu yn y sir er mwyn sicrhau cydraddoldeb i'r Gymraeg a siaradwyr Cymraeg yng Nghonwy.

Dewch i drafod y Gymraeg yn ein cyfarfodydd.


Addysg Gymraeg i Bawb

Addysg Gymraeg i Bawb yng Nghonwy

Ar hyn o bryd ddim ond 16% o ddisgyblion Sir Conwy sy'n mynd drwy addysg Gymraeg; serch y ffaith bod 49.2% o blant rhwng 5 a 15 yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl. Galwn ar y cyngor i dderbyn yr egwyddor fod y gallu i gyfathrebu a gweithio'n Gymraeg yn sgil addysgol hanfodol na ddylid amddifadu unrhyw ddisgybl ohono.

 

 

 

#AddysgGymraegiBawb

 

Targed: 40


Targed: 40

Rydym yn pwyso ar Gyngor sir Conwy i osod targed i gael 40% o Sir Conwy'n siarad Cymraeg; drwy hyrwyddo'r iaith mewn addysg ac hamdden (yn bennaf, nid yn unig). Ar hyn o bryd ddim ond 27.4% o'r sir sy'n medru'r Gymraeg.

Siopa'n Gymraeg

Siopa'n Gymraeg

Rydym yn galw ar bob archfarchnad yn Sir Conwy i dderbyn ein hawl i fyw yn Gymraeg; gan gynnwys siopa. Rydym yn galw am ddarpariaeth a gwasanaeth cyflawn Gymraeg; Pob arwydd yn y siop, ac yn y maes parcio, yn ddwyieithog; Cyflogi staff sy’n medru siarad Cymraeg, o leiaf at lefel sylfaenol ble y gallant weini cwsmeriaid; Fod yr holl ddeunydd hyrwyddo a marchnata yn ddwyieithog – hysbysebion yn y wasg, a'r cyfryngau cymdeithasol, yn ogystal â thaflenni a phosteri yn y siop ei hun; Labeli dwyieithog clir ar holl gynnyrch brand eich cwmni; Cyhoeddiadau uchelseinyddion dwyieithog ac os oes diliau hunan wasanaeth, eu bod yn ddwyieithog.

" Os yw'r Gymraeg am fyw, mae'n rhaid i bopeth newid "Twitter: @cellconwy       Facebook: /cellconwy


 


 

Cafodd y wefan yma ei chreu gan gofod cyf ar ran Cell Conwy.